رویداد

رویداد های سینما کسب و کار


تیر ۲۶, ۱۳۹۸

سینما کسب و کار ۲۰،نمایش و تحلیل فیلم Rush

 
تیر ۲, ۱۳۹۸

سینما کسب و کار ۱۹

 
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸

هفدهمین رویداد سینما کسب و کار

 
آذر ۱۱, ۱۳۹۷

سه گانه بت من در سینما کسب و کار

 
آبان ۲۲, ۱۳۹۷

پانزدهمین رویداد سینما کسب و کار

 
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

سیزدهمین رویداد سینما کسب و کار