تحلیل فیلم

جولای 2, 2019

حاشیه ای بر فیلم «شجاع دل»
با نگاه مدیریت و رهبری

 بسیج امکانات و نیروها برای رسیدن به هدف شایع است که ناپلئون بناپارت نسخه ای از کتاب « هنر جنگ » اثر سان تزو را همیشه […]
سپتامبر 2, 2019

درس های رهبری Avengers: Endgame

درس های رهبری فیلم Avengers: Endgame سال گذشته فیلم  Avengers: Infinity War سرآغاز پایان کار برای جهان سینمایی مارول بود. فیلم Avengers: Endgame این هفته برای […]